KAIST(한국과학기술원) 人事
상태바
KAIST(한국과학기술원) 人事
  • 송윤영 기자
  • yaho1130@hanmail.net
  • 승인 2021.03.24 04:57
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

<보임>

○ 홍보실장                                         김 정 관
○ 감사팀장                                         엽 정 길
○ 건설팀장                                         윤 재 성
○ 경영전략팀장                                    전 효 리
○ 기획팀장                                         정 성 훈
○ 대학원입학팀장                                 조 성 운
○ 문지캠퍼스운영팀장                           이 형 석
○ 시설인력지원팀장                              민 경 병
○ 연구관리팀장                                    임 찬 상
○ 연구기술보안팀장                              장 준 선 
○ 연구지원팀장                                    정 인 덕
○ 장학복지팀장                                    방 동 석
○ KAIST 창업원 운영팀장 겸 K-school 운영팀장       이 상 철

(이상 4월 1일 字)


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토